Paieška:      
Apie mus

    Savo istoriją AB "Utenos melioracija" skaičiuoja nuo 1956m., kai buvo įkurta Utenos melioracijos mašinų stotis. 1963m. melioracijos mašinų stotis buvo reorganizuota į melioracijos statybos valdybą. 1990-11-15, vadovaujantis LR įmonių rejestro įstatymu, Utenos rajono valdyba įregistravo Utenos valstybinę melioracijos įmonę, kurią privatizavus 1995m. ir susikūrė dabartinė AB "Utenos melioracija".

Šiuo metu įmonė yra rimta statybinė firma, turinti sukaupusi didelę materialinę - techninę bazę bei gerą darbuotojų potencialą.

Bendrovė turi Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos išduotą atestatą Nr. 0110, suteikiantį teisę bendrovei atlikti statinio ir statinio dalies statybos darbus, vykdyti kultūros paveldo objektų tvarkybą. Statinių kategorijos: ypatingi statiniai. Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: valstybinės reikšmės keliai (magistraliniai, krašto, rajoniniai), vietinės reikšmės keliai (viešieji, vidaus); inžineriniai tinlai: vandentiekio tinklai (magistraliniai, skirstomieji, įvadiniai tinklai); nuotekų šalinimo tinklai; kiti statiniai: hidrotechnikos statiniai, kitos paskirties statiniai (sąvartynai); kultūros paveldo statiniai. Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai (išskyrus susisiekimo komunikacijas); žemės darbai, kelių konstrukciniai sluoksniai be rišiklių (susisiekimo komunikacijose); specialieji statybos darbai: mechanikos darbai (pastatų ir išorės vandentiekis bei nuotekų šalinimas); kultūros paveldo statinių tvarkomieji statybos darbai.  

AB "Utenos melioracija", turėdama ilgametę savo srities gamybinę patirtį, saugodama nelengvai įgytą autoritetą ir suprasdama išaugusius atliekamiems darbams bei paslaugoms šiandienos reikalavimus, užtikrina savo klientus, kad jų užsakymai bus profesionaliai įgyvendinti ir atitiks reikštas viltis.

AB "Utenos melioracija" yra Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos narė.

Nuo 1995m. bendrovei vadovauja generalinis direktorius Liuonius Purvinis.