Atskyrimas
 

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas

AB Utenos melioracija skelbimas dėl akcininkų susirinkimo

AB Utenos melioracija 2014m. finansinė atskaitomybė

Atskyrimo sąlygos

2015-04-29 akcininkų susirinkimo protokolas

AB Utenos melioracija tarpinė finansinė atskaitomybė

2015-11-19 įstatai Utenos melioracija AB

2015-11-19 įstatai Utenos melioracijos NT AB V2

Informacija apie atskyrimo būdu sukuriamą bendrovę

AB Utenos melioracija atskyrimo balansas

Informacija apie perduodamą turtą įsipareigojimus, kapitalą


Atspausdinta iš http://www.utenosmelioracija.lt/content/ivykiai.lt.html